ANBI-informatie

Stichting Longquan Great Compassion heeft de ANBI-status. Dat betekent dat, onder bepaalde voorwaarden,

schenkingen gedaan aan de Stichting Longquan Great Compassion in mindering kunnen worden gebracht op het inkomen voor belastingaangifte.

Volgens de ANBI-wetgeving dient de Stichting Longquan Great Compassion een aantal gegevens op Internet te publiceren. Die informatie wordt op deze pagina vermeld.

Naam instelling: Stichting Longquan Great Compassion – RSIN: 8552.09.768

Contactgegevens

Adriaan van Bergenstraat 18

3554 VE Utrecht

E-mail: longquannl@gmail.com

Bestuur

Voorzitter Chi, Tseng Pin

Penningmeester Woo, Che Kwang

Secretaris   Zhang, Qingguang

Beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting Longquan Great Compassion is onbezoldigd.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

1. de verspreiding van de boeddhistische cultuur ten behoeve van de gemeenschap;

2. het (ver)bouwen en ondersteunen van een tempel;

3. het (financieel) ondersteunen van diverse instellingen en personen;

4. Chinezen in Nederland bijeenbrengen ter bevordering van gemeenschappelijke liefdadigheidsactiviteiten;

5. het creëren van wederzijds begrip voor de verschillen tussen de Chinese cultuur en de Nederlandse cultuur;

6. het opleiden van bevoegde boeddhistische vrijwilligers;

7. het samenvoegen van de boeddhistische cultuur en de moderne beschaving, ongeacht nationaliteit of geloofsachtergrond;

8. de bevordering van integratie van boeddhisme en andere religies;

9. het verrichten van alle verdere handelingen, die met voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Beleidsplan:

Wij streven ernaar om de tempel te vestigen volgens de principe van de Drie Juwelen (dat zijn de Boeddha, de Dharma en de Sangha). Een boeddhistische tempel, een belangrijke drager van oude traditionele culturen, is een heilige plaats waar de boeddhistische kloosterlingen het boeddhisme beoefenen.   Daarnaast staat de boeddhistische tempel   open voor éénieder die deze zelfde religieuze activiteit wilt beoefenen.

We zullen proactief een groot aantal sociale en zorgzame mensen verzamelen om daarmee actief openbare liefdadigheid uit te dragen in de gemeenschap, in het bijzonder de in Nederland aanwezige Chinese gemeenschap. Hierbij zal worden deelgenomen aan charitatieve acties om de positieve energie van het boeddhisme door te geven aan de gemeenschap en hiermee een breder draagvlak te vormen binnen de samenleving voor het boeddhisme.

Het geven van begeleiding en het bieden van hulp met betrekking tot het onderwijs in boeddhisme is een pré voor de bewoners van het klooster om daarmee de Dharma te bevorderen en ten goede te laten komen aan de mensheid.

Boeddhisme, als een oude religie, moet op een toegankelijke manier voor moderne mensen bereikbaar worden, waardoor de praktijk van de Dharma gemakkelijk voor hen wordt om te begrijpen en te leren. Dit zal hen in staat stellen om gebruik te kunnen maken van de leringen en de spirituele wijsheid om daarmee verlichting te bereiken.

Wij streven ernaar meer open staan voor dialogen met andere religies, hiermee intensiever samen te werken en te communiceren in alle oprechtheid en met vertrouwen. We hopen dat de mensheid   “de stem van het Chinese boeddhisme,” meer gehoor bijdragen aan de ideologische wijsheid van het Chinese boeddhisme aan het oplossen van crisis in de wereld en het oplossen van mondiale vraagstukken.

Activiteiten

-In stand houding van de tempel;

-opzetten activiteiten ter bevordering van het boeddhisme in de ruimste zin;

-het verstrekken van voorlichting over boeddhisme;

-het verzorgen en faciliteren van mogelijkheden voor scholing van en over boeddhisme;

-het leggen van contacten en aangaan van dialogen met andere religies.

en_GBEnglish